megadental
banner

megadental :: Katalog produktów :: Akryle

mega RESIN X-pose

mega RESIN X-pose


Samopolimeryzujący akryl przeznaczony do przygotowywania diagnostyki planowanych prac implantologicznych, dobrze widzialny w zdjęciach rentgenowskich. mega RESIN X-pose redukuje efekt rozpraszania promieni RTG i zapewnia doskonały, wysoko kontrastowy obraz sytuacji.

mega RESIN X-pose jest samopolimeryzującym akrylem opartym na mataakrylanie metylu zawierającym substancję widzialną w promieniach RTG. Wraz z użyciem mega RESIN X-pose standardową ustawkę woskową zastępujemy w możliwą do zeskanowania protezę, którą można umieścić w ustach pacjenta w celu przeprowadzenia badań radiologicznych. Otrzymane w rezultacie zdjęcia tomograficzne KT lub DVT*, wraz z użyciem odpowiednich narzędzi planistycznych umożliwiają przeprowadzenie diagnostyki przedchirurgicznej. Wysokiej jakości kompozycja mega RESIN X-pose zapobiega rozpraszaniu promieni rentgenowskich, co z kolei zapewnia otrzymanie doskonałej ekspozycji sytuacji. Tak więc przygotowanie diagnostycznej protezy z mega RESIN X-pose umożliwia zaplanowanie stosownych działań implantoprotetycznych we wstępnej fazie leczenia.

*DVT - Dental Volumetric Tomography (stomatologiczna tomografia wolumetryczna)


Nr zam. Opakowanie:
88-815 500 g proszek
88-820 1000 g proszek
88-835 500 ml płyn
88-840 1000 ml płyn

Powrót