megadental
banner
mega RESIN X-pose

mega RESIN X-pose


Akryl widzialny w promieniach RTG. Przygotowany do prac diagnostycznych we wstępnej fazie leczenia implantoprotetycznego.

mega RESIN X-pose jest samopolimeryzującym akrylem opartym na mataakrylanie metylu zawierającym substancję widzialną w promieniach RTG. Wraz z użyciem mega RESIN X-pose standardową ustawkę woskową zastępujemy w możliwą do zeskanowania protezę, którą można umieścić w ustach pacjenta w celu przeprowadzenia badań radiologicznych. Otrzymane w rezultacie zdjęcia tomograficzne KT lub DVT*, wraz z użyciem odpowiednich narzędzi planistycznych umożliwiają przeprowadzenie diagnostyki przedchirurgicznej. Wysokiej jakości kompozycja mega RESIN X-pose zapobiega rozpraszaniu promieni rentgenowskich, co z kolei zapewnia otrzymanie doskonałej ekspozycji sytuacji. Tak więc przygotowanie diagnostycznej protezy z mega RESIN X-pose umożliwia zaplanowanie stosownych działań implantoprotetycznych we wstępnej fazie leczenia.

*DVT - Dental Volumetric Tomography (stomatologiczna tomografia wolumetryczna)Powrót